• Aktualności

     • Realizacja zajęć praktycznych w Szkole Branżowej I Stopnia

      Informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

      Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

     • Zmiana terminów rekrutacji

      Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

      Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

     • Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Młodzież wolna od uzależnień"

      W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła realizowała program "Profilaktyka w szkole - Młodzież bez uzależnień", na konkurs plastyczny realizowany w ramach tego programu wpłynęło 35 prac indywidualnych i jedna praca zbiorowa -z klasy IA BSIS. W dniu 09.06.2020r. komisja w składzie - Anna Pianka, Dorota Walter-Obrębska, Krystyna Rubaj, Natalia Kowalska - wyłoniła zwycięskie prace:

  • Nasi partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Librus Synergia
  • W razie problemów z działaniem wersji online pobierz aplikację stacjonarną Microsoft Teams.

  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Librus Synergia
  • Za pomocą formularza możecie Państwo przekazać sugestie i wszelkie sygnały dotyczące ewentualnych zagrożeń lub nowych rozwiązań z wiązanych z poczuciem bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole.

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Środa 08.07.2020
  • Galeria zdjęć

   • Aktywnie na zdrowie
   • Narodowe Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Olsztynku
   • "Nie dla czadu" - spotkanie ze strażakami
   • Lekcja historii w Multimedialnym Muzeum w Olsztynku
   • Początki „żeglarskiej przygody” klasy I a THG
   • Ogólnopolska akcja bicia rekordu w RKO wspólnie z WOŚP
   • Dzień Edukacji Narodowej
   • Matematyka przy kawie
   • Dzień Języków Obcych